Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Lãi suất ưu đãi

7,1 %

Khuyến mại

Vay tối đa

100 % TSĐB

Thời hạn vay

20 Năm

Ngày áp dụng

30/01/2020

Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Lãi suất ưu đãi

7,5 %

Vay tối đa

70 % TSĐB

Thời hạn vay

15 Năm

Ngày áp dụng

30/01/2020

Ngân hàng Quân Đội (MBBank)

Ngân hàng Quân Đội

Lãi suất ưu đãi

8,4 %

Vay tối đa

80 % TSĐB

Thời hạn vay

20 Năm

Ngày áp dụng

30/01/2020

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

Ngân hàng Quốc Tế

Lãi suất ưu đãi

8,3 %

Vay tối đa

80 % TSĐB

Thời hạn vay

30 Năm

Ngày áp dụng

29/01/2020

Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank)

Ngân hàng Công thương Việt Nam

Lãi suất ưu đãi

7,7 %

Vay tối đa

200 % TSĐB

Thời hạn vay

7 Năm

Ngày áp dụng

30/01/2020

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

Lãi suất ưu đãi

8,5 %

Vay tối đa

100 % TSĐB

Thời hạn vay

25 Năm

Ngày áp dụng

30/01/2020

Ngân hàng HSBC Việt Nam (HSBC)

Ngân hàng HSBC Việt Nam

Lãi suất ưu đãi

7,99 %

Vay tối đa

70 % TSĐB

Thời hạn vay

25 Năm

Ngày áp dụng

29/01/2020

Ngân hàng HSBC Việt Nam (OCB)

Ngân hàng HSBC Việt Nam

Lãi suất ưu đãi

6,99 %

Khuyến mại

Vay tối đa

100 % TSĐB

Thời hạn vay

20 Năm

Ngày áp dụng

03/02/2020

Ngân hàng Tiên Phong (TPBank)

Ngân hàng Tiên Phong

Lãi suất ưu đãi

6,9 %

Khuyến mại

Vay tối đa

90 % TSĐB

Thời hạn vay

20 Năm

Ngày áp dụng

31/01/2020

Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam (Agribank)

Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam

Lãi suất ưu đãi

7 %

Vay tối đa

85 % TSĐB

Thời hạn vay

15 Năm

Ngày áp dụng

31/01/2020

Hỗ trợ tự vấn

02363833668